Nyt omkring Nørager Fritidstilbud

22. september 2014

Torsdag den 11. september skulle Vivild Børneby ved bestyrelsesmøde afgøre, om de ville have Nørager Fritidstilbud som satellit. Dvs. et fritidstilbud for børn fra 0.-3. klasse i Nøragers multihal, med Vivild Børneby som samarbejdspartnere og øverste ledere.

I juni fremlagde vi, i samarbejde med ledelsen fra Vivild Børneby, idéen og projekt beskrivelsen til børne- og ungeudvalget i Norddjurs kommune. De synes at det var en fantastisk idé. De sagde også idéen skulle godkendes af Vivild Børnebys bestyrelse, inden vi kunne gå videre med idéen.

Idéen var første gang på bestyrelsesmøde i Vivild Børneby i august. Da det ikke blev diskuteret færdigt, kom det igen på bestyrelsesmødet i september. Her blev idéen nedstemt med stemmerne 7 mod 4. Det var rigtigt ærgerligt for os, men vi siger tak til ledelsen i Vivild Børneby for deres forståelse og velvillighed til samarbejde.

Men vi har ikke givet op endnu. Helt fra start har vi arbejdet på en plan B. Så vi arbejder videre, for at få noget op at stå for vores skolebørn.

Venlig hilsen

Nørager Boldklub