Nørager Boldklub støtter op omkring bevarelsen af Nørager Børnehave

30. april 2016

Høringssvar fra Nørager Boldklub ang. bevaring af Nørager Børnehave

Nørager Børnehave

Nørager Boldklub støtter op omkring bevarelsen af Nørager Børnehave.Nørager by og foreningsliv har stærkt brug for en børnehave, der er med til at skabe liv i byen og NBK.

I de sidste mange år har NBK nydt godt af samarbejdet med Nørager Børnehave. Børnehaven er med til at skabe nye medlemmer og dermed sikre klubbens fremtid.

Samarbejdet indebærer blandt andet at børnene direkte efter børnehavetid bliver fragtet til NBK, en gang om ugen, til diverse sportsgrene i klubben. Og dermed lærer om sammenhold og får en masse motion og socialt samvær.

Ungdomsafdelingen er de seneste år vokset markant, i forhold til klubbens størrelse, på grund af det gode samarbejde med Nørager Børnehave. Vi kan faktisk gå så vidt og sige at havde vi ikke haft Nørager Børnehave, havde vi heller ikke haft en håndboldafdeling på ungdomssiden.

Via vores bredde sociale netværk i klubben, ved vi at der her i løbet af 2016 også sker en markant forøgelse af småbørn i Nørager by. Så vidt vi ved, kommer der 12 børn alene inden for Nørager byskilt i 2016. Så selvfølgelig har vi behov for en børnehave/vuggestue i Nørager fremadrettet.

Som forening kan vi ikke undvære Nørager Børnehave og det gode samarbejde. En eventuel lukning af børnehaven vil skade NBK meget, og det vil have ekstreme store konsekvenser for klubben, som risikerer at miste mange medlemmer, samt muligheden for at få nye medlemmer i fremtiden.

Derfor ser vi en lukning af Nørager Børnehave som en kæmpe katastrofe. Der vil skade Nørager by og foreningsliv.

 

Med venlig hilsen

Bestyrelsen i Nørager Boldklub