Høringssvar: BEVAR NØRGAGER BØRNEHAVE

4. februar 2021

Herunder ser i Nørager Boldklub hørringssvar vedrørende evt. lukning af Nørager Børnehave.

Find høringssvare som PDF-fil nederst her på siden..

 

Nørager Boldklub     

Norddjurs Kommunalbestyrelse

Torvet 3, 8500 Grenaa
att. Borgmester Jan Petersen

 

Høringssvar: Vedr. evt. lukning af Nørager Børnehave

 

1. januar 2021 holdt statsministeren traditionen tro en nytårstale på de landsdækkende medier.

I sin nytårstale kom statsminister Mette Frederiksen ind på sammenhængen på tværs af vores land. Hun påpegede bl.a., at mulighederne i Danmark er blevet skævt fordelt.

Hun sagde også citat: ” Nogle siger, at ”sådan er udviklingen”. Men det er ikke udvikling. Det er mange steder afvikling. Og det kan vi ændre – hvis vi vil” citat slut.

Vi i Nørager Boldklub, vil i den her sag gøre Mette Frederiksens ord, til vores ord.

Vi vil advare kommunalbestyrelsen om at tænke:  De små bysamfund (Nørager Børnehave) skal stå for, når ”riget” fattes penge; for sådan er udviklingen. Nej sådan behøver udviklingen ikke at være. Det kan kommunalbestyrelsen ændre, hvis I vil.

Nørager er en by på ca. 330 indbyggere. Vi er et velfungerende landsbysamfund. I år 2013 blev Nørager kåret som årets Landsby af Region Midtjylland, hvor vi blev behørigt fejret, og havde besøg af både regionsrådsformand Bent Hansen og vores borgmester Jan Petersen.

Vores by udvikler sig stadigvæk positivt, og vi er bevidste om, at vi lokalt selv må gøre noget for at byen ikke visner. Vi har selv et ansvar.

 

Nørager har knap 200 industriarbejdspladser i vores virksomhedsklynge på Auningvej. Vi ligger vel i top ti, blandt Norddjurs kommunes byer mht. antallet af arbejdspladser.

Vi har stadigvæk en velforsynet og særdeles tidssvarende købmandsbutik. Vi har en børnehave beliggende lige klods op af købmanden. Vi er opmærksomme på, at det er vigtigt for vores lokale købmand, at børnehaven ikke lukker. Børnehavens eksistens er en vigtig livsnerve for købmandens virke og fremtidsudsigt.

Nørager har også et meget aktiv kulturliv, set i forhold til byens størrelse. Der er en velfungerende Beboerforening (tidssvarende forsamlingshus), Fabriksrock i en årrække og så Nørager Boldklub.

I NBK spiller herrerne fodbold og damerne håndbold.
Nørager Boldklub har i årtier holdt skruen i vandet. Gør det godt på fodboldfronten, hvor klubben gør en fin indsats på senior niveau, og vi har flere ungdomshold, lige fra de mind­ste årgange og op til U 19 herrer.

Vores damesenior er godt med i håndbold, og NBK er ved på ny at opbygge en ungdoms­afdeling for pigerne. Vores ældste årgang er pige U11.
NB. Flere af børnehavens indskrevne børn, ses også på håndboldbanen i Multihallen og på fodboldbanen – altså børnehaven har i mange år leveret spillere til vores yngste hold hos både pige og drenge. Lukker børnehaven, vil det helt sikkert få negativ indflydelse på den front.

Nørager har fået en ¾ hal (Multihallen), og ingen tvivl om hallens komme, bidrager meget positivt til udvikling af vores sport og landsby. Udover fodbold og håndbold spilles der også badminton, bordtennis; Cross Dance er også på programmet.

Nørager har på de fleste stræk selv skaffet finansieringen til Multihallen. Norddjurs kommune har også bidraget, hvilket vi selvfølgelig er glade for.

Som lige nævnt, har Nørager selv skaffet broderparten af finansieringen til Nørager Multihal. Vi er, som nævnt ovenstående, meget bevidste om, at vi selv har et ansvar for vores bys fremtidsudsigt.

Det var også derfor Nørager tilbage i 1990, fik Nørager Børnehave op at stå. I øvrigt efter et fortrinligt samarbejde med Gjesing bys borgere. Det handlede bl.a. om ønsket om nær­hed og tryghed for vores børn; og det gør det fortsat. I dag er det en kombi børnehave, hvor der både er vuggestuepladser og børnehavepladser.

For få år siden blev vores kollektive trafik desværre forringet, og nu er der endnu et kede­ligt og meget urovækkende forslag om, at vores børnehave måske lukkes.

Det er klart, at et lokalt samfund i en landsby rammes meget hårdere hvis børnehaven lukkes, end de gør i et større bysamfund. Sådan er det jo.

Vi i Nørager kæmper vedvarende for vores bys fremtid og overlevelse, så at sige. I det seneste årti er indbyggertallet øget med ca. 15%, og antallet af arbejdspladser er siden 1990`erne øget markant. Antallet af arbejdspladser i Nørager udgør mellem 50-60 % af indbyggertallet. Det ses ikke i mange byer. Vi håber meget, at Norddjurs Kommunal­bestyrelse fortsat vil være vores gode medspillere, og bidrage til en positiv fremtidsudsigt for vores landsbyfælleskab. Lukkes børnehaven påføres vores landsby uoprettelig skade, hvor selv landsby fællesskabet vil være magtesløse. Vi har altid brug for kommunalt med­spil, sådan er præmissen for landsbyerne i dagens Danmark.

 

”Sådan er udviklingen”, hørte vi i årets nytårstale. ”Det nogle kalder udvikling, er ikke udvikling. Det er mange steder afvikling. Og det kan vi ændre, hvis vi vil”, hørte vi den 1. januar på TV.

Nørager har i de seneste årtier været i en god udvikling, som beskrevet ovenfor. Den positive udvikling kan fortsætte, hvis vi vil. Det kan kommunalbestyrelsen og Nørager by sikre sammen, hvis vi vil. Afvikling af landsbyerne er ikke en naturlov.

Nørager Boldklub håber, at Norddjurs Kommune dropper lukningen af vores børnehave. Det vil nemlig være katastrofalt for vores landsbysamfund (og boldklub), hvis den lukkes.

Venlig hilsen

Nørager Boldklub
Formand Klaus Johnsen

 

 

 


 

 

 
Hent PDF